Vilkår og betingelser

I. Introduction

Heyfunding ApS, CVR-nr. 39440016, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, Danmark, e-mailadresse: info@heyfunding.dk (herefter ”Heyfunding” eller ”vi”) leverer en digital platform, der skaber overblik over ressourcer i startup økosystemet og matcher iværksættere med relevante aktører (”Tjenesten”). Vi hjælper på den måde både iværksætter med adgang til nødvendige ressourcer og aktører med at opnå et højkvalitets dealflow (herefter benævnt enkeltvis og sammen som ”du”/”dig”, ”Brugeren” og/eller ”Brugerne”). Disse vilkår og betingelser (”Vilkårene”) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten. Heyfunding har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår.

II. Accept af vilkår

Ved anvendelse af Heyfundings hjemmeside og Tjenester accepterer du nærværende Vilkår. Brugerne indvilliger således i at benytte Tjenesten, herunder alle Tjenestens funktioner og funktionaliteter, i overensstemmelse med nærværende Vilkår og alle gældende love, regler, bestemmelser eller andre begrænsninger. Hvis du anvender Tjenesten på vegne af en virksomhed, anses virksomheden for at have accepteret Vilkårene.

III. Tjenesten

Heyfunding er en digital platform, der skaber overblik over ressourcer i startup økosystemet og matcher iværksættere med relevante aktører. Vi hjælper iværksættere med adgang til nødvendige ressourcer og aktører/investorer med at opnå et højkvalitets dealflow. Heyfunding har ikke indflydelse på, hvordan, hvornår og til hvem de udbudte ressourcer tildeles. Har du spørgsmål eller klager over vilkårene for tildelingen af konkrete ressourcer, så skal disse rettes mod den relevante aktør.

IV. Ansvar

Din brug af Heyfundings hjemmeside og Tjenester sker for egen risiko. Tjenesten leveres som den er og forefindes. Heyfunding garanterer ikke for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af Tjenesten, herunder de oplysninger der fremgår af Tjenesten. Tjenesten indeholder i sagens natur ikke alle informationer om de selskaber, der præsenteres på Tjenesten. Tjenesten udgør hverken helt eller delvist en opfordring, invitation eller tilskyndelse til at købe eller tegne kapitalandele i de pågældende selskaber. Brugeren skal selv foretage sin egen vurdering, gennemgang og analyse af de pågældende selskaber. Heyfunding kan i intet tilfælde ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab af indtægter, driftstab, spildt arbejdstid eller andre tab som følge af anvendelse af Heyfundings hjemmeside og Tjenester. Ved anvendelse af Tjenesten accepterer du at skadesløsholde Heyfunding for ethvert tab, som Heyfunding måtte lide som følge af din uretmæssige anvendelse af Tjenesten, herunder din manglende overholdelse af nærværende Vilkår.

V. Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Heyfunding må kun anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Heyfunding. Indholdet på Heyfundings hjemmeside og Tjenester, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Heyfunding eller Brugerne og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven eller anden lovgivning. Som Bruger af Tjenesten accepterer du ikke at kopiere, distribuere eller skabe afledte værker baseret på Tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer desuden ikke at opnå adgang til Tjenesten ved hjælp af andre midler end den brugergrænseflade (interface), der stilles til rådighed af Heyfunding. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra Tjenesten af Heyfunding. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt uberettiget.

VI. Linkning til Heyfunding

Følgende skal overholdes ved linkning til Heyfunding: Der skal linkes direkte til Heyfundings hjemmeside og Tjenester. Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks. Der må ikke linkes til Heyfundings hjemmeside og Tjenester på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Heyfundings indhold risikerer at blive misbrugt.

II. Sletning af konto

Ønsker du at slette din konto kontakt os på info@heyfunding.dk.

VII. Ændring, ophør eller overdragelse af Tjenesten

Heyfunding forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, begrænse samt nedlægge Heyfundings hjemmeside og Tjenester. Derudover kan Heyfunding til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden først at indhente samtykke fra Brugerne.

VIII. Tvister

Nærværende Vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, som måtte opstå mellem Heyfunding og Brugerne, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, afgøres tvisten ved de almindelige domstole.

IX. Behandling af personlige oplysninger

I Heyfundings Privatlivs- og Cookiepolitik står det beskrevet, hvordan dine oplysninger i forbindelse med anvendelse af Heyfunding hjemmeside og Tjenester indsamles og behandles. Privatlivs- og Cookiepolitikken er således en del af disse Vilkår, hvorfor du, ved anvendelse af Heyfundings hjemmeside og Tjenester, anses for også at have accepteret Heyfundings Privatlivs- og Cookiepolitik.

\